Home Serveis Projectes Blog Equip

Protecció de dades

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és l'agència de comunicació Vilateral, amb seu a Rambla de Catalunya, 92, 08008 Barcelona. Telèfon: 676 74 11 81 Web: http://www.vilateral.cat

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza Vilateral i que seran accessibles en el registre d’activitats de tractament.

Legitimació

La base legal pel tractament de les dades es la legitimació pel consentiment dels usuaris. 

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme Vilateral en el registre d’activitats de tractament.

Drets dels usuaris amb les seves dades personals. 

L'Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si Vilateral tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits . En determinades circumstàncies, l'Usuari podrà sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l'Usuari podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. Vilateral cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. L'Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: Vilateral, amb seu a Rambla de Catalunya, 92, 08008 Barcelona o al correu: pgolferichs@vilateral.cat amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia de l'DNI o document acreditatiu de la identitat.

Drets d’imatge

A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:

Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.